Fika med företag – Flytande solcellsparker


Fika med företag - Flytande solcellsparker eller  "Hydrovoltaic"

Välkommen till ett föredrag om flytande solcellsparker. Marc Montgomery, Martin Örgård och Björn Larsson från bolaget SunSurf Solar berättar om flytande solcellsparker och deras bolagsresa.Flytande solcellsparker kan användas på artificiella vattenspeglar, t.ex. bevattningsdammar i lantbruket, dammar vid flygplatser samt andra områden där traditionella solelparker inte är lönsamma.

Vi får reda på hur tekniken fungerar och diskuterar även de juridiska frågorna vilket inte är självklart för dem som tänkt skaffa en flytande solcellspark på gården, avfallsanläggningen eller torvmarken. Det kan handla om lokalisering, elnät, strandskydd, vattenverksamhet och landskapsskydd.

”SunSurf Solars flytande solcellsparker genererar ca 15 procent mer energi än traditionella solcellsparker, samtidigt som de optimerar markanvändning och bidrar till minskad risk för torka under sommartid", menar bolaget, se sunsurf.se.

Tid: 18 januari kl. 15.00 – 16.30. Drop-in-fika från 14.30.

Plats: Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, lokal Vindkraftverket (1 trappa ned).

Anmälan: Registrera dig i anmälningsformuläret nedan.

Frågor: eric.soderberg2@eskilstuna.se eller 072-977 79 36.

Vi som driver företag presenterar oss kort och det finns tid för mingel både innan och efter föredraget.

Energy Evolution Center bjuder på kaffe med kaka.

 2024-01-18

15:00 - 16:30

Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, Eskilstuna

Anmälan


Företag:*

Kontaktperson:*

Telefon:*

E-post:*

Övrig info, allergier mm.: max 300 tecken

(* obligatorisk)