Skapa Nya Affärer och utforska nya marknader för SME-bolagStrategiskt nätverkande och skapande av nya affärsmöjligheter, med sessioner om marknadsförståelse, innovation, finansiering, kundservice och global expansion, avslutad med att hitta ditt samarbete

08:00 - 08:30 Frukost och mingel
En härlig start med en näringsrik frukost och tid för att knyta värdefulla kontakter i en avslappnad atmosfär.

08:30 – 08:45 Executive Networks
En inblick i Young Executive och Women Executive. Vår vision, syften och hur våra program formar framtidens affärsledare.

08:30 - 09:30 Nya affärer och nya marknader,  Almi


  • Introduktion och Marknadsförståelse: En inblick i våra nätverks visioner följt av en expertpresentation om marknadsförståelse och digital närvaro, två avgörande element för moderna SME-bolag.

  • Innovation och Anpassningsförmåga: Utforska hur innovation och flexibilitet kan vara nyckeln till framgång. Inkluderar insikter om produktutveckling och anpassning i en dynamisk marknad.

  • Finansiering och Tillväxtstrategier: En sammanslagen session som omfattar finansieringsstrategier och konkreta tips för effektiv teamutveckling och ledarskap, avgörande för att driva SME-tillväxt.

  • Kundservice och Relationsskapande: En diskussion om hur enastående kundservice och starka, långsiktiga kundrelationer kan vara en game-changer för ditt företag.


09:30 – 10:00 Panel - Export och Global Expansion:
En djupdykning i exportstrategier och hur SME-bolag kan ta sig an globala marknader, inklusive riskhantering och marknadsexpansion.

11:00 - 10:30 Matchmaking och Nätverkande
Avsluta med en interaktiv session där deltagare har möjlighet att knyta affärskontakter och utforska potentiella samarbeten.

I samverkan med Almi, Eskilstuna kommun.2024-04-24

08:00 - 10:53

Retuna

Anmälan


Företag:*

Kontaktperson:*

Telefon:*

E-post:*

Övrig info, allergier mm.: max 300 tecken

(* obligatorisk)