• Trygghet och integration – Eskilstuna Impact Jam


FULLBOKAT! Om du anmäler dig nu så hamnar du på reservplats.

Under årets tema, "Trygghet och Integration," kommer vi tillsammans att hitta vägar för att få invånarna i Eskilstuna att bry sig mer om barns trygghet, jobba tillsammans över olika sektorer för att få ner arbetslösheten, särskilt bland kvinnor, och göra språk- och jobbutbildningar mer skräddarsydda för olika behov.

Genom Eskilstuna Impact Jam ska vi som deltagare tillsammans aktivt arbeta för att ta fram nya idéer, koncept och lösningar. Detta kommer vi göra genom att arbeta utifrån en välbeprövad metodik, där vi pedagogiskt och kreativt kommer både som grupp och som individ att ta fram starten för Eskilstuna att bli tryggare för framtiden. Vi bjuder in personer från företag av olika storlekar och branscher, civilsamhällets aktörer, offentliga aktörer och föreningar, allt detta för att få en blandning av olika perspektiv och kompetenser.

Dagen kommer erbjuda både frukost, lunch och fika!

Vi ser fram emot ditt deltagande, då du kan göra skillnad.

Agenda:
08:00 Kaffe och mingel
08:30 Intro och upplägg
09:00 Inspirationstalare
10:00 Grupparbete - Idégenerering
12:00 Lunch med inspiration
13:20 Grupparbete - Konceptutveckling
15:00 Presentation av idéer
16:00 Summering och nästa steg
16:20 Eftersnack med öppet slut

Eskilstuna Impact Jam arrangeras av: Eskilstuna Kommun, Mälardalens Universitet, Samhällskontraktet och Arbetsförmedlingen, samt är en del av Sörmlands innovationsvecka 20232023-11-15

08:00 - 16:30

Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, Eskilstuna

Anmälan


Företag:*

Kontaktperson:*

Telefon:*

E-post:*

Övrig info, allergier mm.: max 300 tecken

(* obligatorisk)