Europeiska Unionen – Tillväxtverket

Mälardalens universitet

Eskilstuna Energi och Miljö

Energimyndigheten

Kfast

Eskilstuna Kommun