Sopsortering

Sorteringsmöbel för sortering av sopor finns, vi har färgsortering i huset. Kärl för pant finns på entréplan samt plan 3. På husets högra kortsida finns en bod för  färgsortering, wellpapp, matavfall samt glas. Blippa er tagg och vrid sedan på den svarta ”pucken” ovanför handtaget för att komma in i soprummet. För material som är skrymmande eller som inte sorteras i sorteringsmöbeln/boden tar du själv ansvar för att sortera på rätt sätt och återvinna på rätt ställe.