Nödutgångar/Brandskydd

Alla som är i huset har en skyldighet att delta i brandskyddsarbete och att inte blockera nödutgångar.
Nödutgångar är väl utmärkta på varje våningsplan. Respektera att nödutgångarna endast ska användas vid nödtillfälle. Energy Evolution Centers återsamlingsplats (om brandlarmet skulle gå) är hörnet Kungsgatan/Langsgatan (vid husets högra kortsida sett framifrån)
Fastighetens brandlarm är kopplat till SOS Alarm.