Samarbetsnätverket

Som hyresgäst i Energy Evolution Center förväntas deltagande i erfarenhetsutbyte, samarbeten och samverkan med husets övriga hyresgäster.