FORSKNINGSSAMARBETEN

Vi har ett nära samarbete med flera institutioner på Mälardalens högskola. Samarbeten sker i form av exempelvis examensarbeten, praktik och även större gemensamma projekt.

 

Förstudie Vätgaslager

Inom ramen för fokusprojektet Effektoptimering Eskilstuna genomför Mälardalens högskola en förstudie om vätgas. Frågeställningen är om Vätgas kan användas för att stötta upp elnätet när kapaciteten i elnätet är begränsad. Genom ett vätgaslager kan överskott av exempelvis solenergi omvandlas till vätgas som sedan lagras tills behovet av el uppstår och vätgasen återigen omvandlas till el och matas ut på elnätet. Förstudien kommer att levereras från Mälardalens högskola under våren 2022.

 

Data från sensorer i undervisningen

Som en del av arbetet med långsiktig kompetensförsörjning samarbetar vi med ett forskningsprojekt som precis startat upp. Sensorer kommer att installeras i skolor eller liknande miljöer och dessa kommer att vara kopplade till en molntjänst som visualiserar online olika energidata. Syftet med molntjänsten är bl a att använda realtidsdata i undervisning.

Samarbeten

Effektstudie av EEM och SEVABS elnät (Läs slutrapport 1 och slutrapport 2)

Exjobb Generating innovative ideas through systematic literature review and research synthesis: A design of a practical methodological framework for literature review (Se exjobb)

 

Exjobb Optimerad effektfördelning i elnätet genom innovation och klimatpsykologi (Se exjobb)

 

Energi i undervisning på gymnasiet – Gamification (Läs mer)

Missa inte våra energilänkar!

Relevant information inom energiområdet för dig som privatperson, företagare och lärare.

Till länksamling