Mefinansieras av Europeiska unionen

Amsta har gjort en energikartläggning

Amsta har gjort en energikartläggning, det innebär att man gör en genomgång av hur mycket energi som årligen tillförs och används för att verksamheten. Energikartläggningen ger också förslag på åtgärder som kan hjälpa företaget att använda energi på smartare sätt. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner.

 

Här kan du läsa mer om vad en energikartläggning är, och vill du har ytterligare hjälp på vägen så finns hjälp att få hos Energikontoret i Mälardalen.

 

Nu finns även ett ekonomiskt stöd att söka för små och medelstora företag som gjort en energikartläggning och vill genomföra någon/några av föreslagna åtgärderna, läs mer om det hos Energikontoret i Mälardalen och Energimyndigheten.


Fakta

Företagsnamn

Amsta Rostfritt

Kontaktperson

Martin Wahlström

Verksamhet

Tillverkar kärl av rostfritt stål till läkemedelsindustrin och storkök

Länkar

https://www.amsta.se/