Mefinansieras av Europeiska unionen

EQpack återvinner värme

EQPack återvinner spillvärmen från sin kompressor för att värma lokalerna på vintern.


Fakta

Företagsnamn

EQpack

Kontaktperson

Johan Tjernell, vice VD

Verksamhet

Förpackningslösningar och emballage till industrin

Länkar

http://eqpack.se/