Mefinansieras av Europeiska unionen

Johnson & Son har förbättrat sitt klimatskal

Johnson & Son har gjort en rad insatser för att förbättra sitt klimatskal ur energisynpunk. De har bytt fönster till energirutor, tilläggsisolerat samt satt in en extra port innanför den gamla för att få bort läckage.


Fakta

Företagsnamn

Johnson & Son

Kontaktperson

Patrik Jonsson, VD

Verksamhet

Bygg & entreprenad

Länkar

https://www.johnsonbygg.se/