Mefinansieras av Europeiska unionen

Johnson & Son har installerat LED och rörelsesensorer

Johnson & Son byter successivt ut sin belysning till LED samt har installerat rörelsesensorer på lämpliga platser i sina lokaler.


Fakta

Företagsnamn

Johnson & Son

Kontaktperson

Patrik Jonsson, VD

Verksamhet

Bygg & entreprenad

Länkar

https://www.johnsonbygg.se/