Mefinansieras av Europeiska unionen

Kungsgatan 69 deltar i kampanjen ”Cykelvänlig arbetsplats”

Kungsgatan 69 vill uppmuntra sina medarbetare att välja cykeln som transportmedel till och från arbetet och  deltar i kampanjen ”Cykelvänlig arbetsplats” som drivs inom projektet Cykelsamverkan Sörmland. Projektet har initierats av Södermanlands miljö- och klimatråd och drivs av Energikontoret i Mälardalen i nära samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen och Regionen. Här kan du läsa mer om kampanjen.


Fakta

Företagsnamn

Kungsgatan 69

Kontaktperson

Anders Nilsson, VD

Verksamhet

Färghandel

Länkar

https://kungsgatan69.se/