Mefinansieras av Europeiska unionen

Kromteknik tar hjälp av energi- & klimatrådgivningen

2019 tog Magnus Eriksson och hans kollega ­­­Mats Zetterström över företaget och samtliga 19 anställda. Med en energianvändning på drygt 1 000 MWh per år fanns en stor potential för företaget att reducera sina kostnader, minska miljöpåverkan och öka konkurrenskraften.

Företaget Kromteknik började med de ”lågt hängande frukterna” – som visade sig vara belysningen.

Ett första steg var att byta ut all gammal belysning ut mot nya LED-armaturer. Nästa innehåller översyn och effektivisering av produktionsenheterna. Att säkerställa lägsta möjliga energianvändning under stand-by tid då verksamheten inte är i drift, har visat sig kunna ge stora besparingar.

Tillsammans med Eskilstuna kommuns energi- och klimatrådgivare har man studerat företagets energisiffror mer detaljerat och därigenom skapat förutsättningar såväl – som möjligheter att fortsätta reducera sin energianvändning.

Det finns många fördelar med detta tycker Magnus Eriksson.


Det är en oberoende röst som har mycket erfarenhet och kunskap inom teknik men också inom entreprenörskap och näringsliv. Det känns som de jobbar för det som är bäst för vår verksamhet och att jag får hjälp att ta rätt steg i rätt ordning utan att riskera produktionsbortfall eller onödiga kostnader.


Fakta

Företagsnamn

Kromteknik Sweden AB

Kontaktperson

Magnus Eriksson

Verksamhet

Elektrolytiskt ytbehandling

Länkar

https://kromteknik.se/