Mefinansieras av Europeiska unionen

Stehlo utnyttjar värmen från maskinerna

Stehlo har en kylanläggning för vissa maskiner som kräver kylning, därifrån tar de värme på vintern för att värma lokalen. De utnyttjar därmed den värme som redan produceras i lokalen och kan på så vis minska ner på den energi som tillförs för uppvärmning under den kalla tiden på året.


Fakta

Företagsnamn

Stehlo verktygs AB

Kontaktperson

Torbjörn Lundkvist

Verksamhet

Sänk- och trådgnistning

Länkar

http://www.stehlo.se/