Mefinansieras av Europeiska unionen

Munktellarenan rustas upp med energifokus

Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet och trygghet togs med i arbetet. Initiativet syftar till att bidra till uppfyllandet av Eskilstunas klimatmål, men även att höja standarden på inomhusklimatet och därmed få nöjd och välmående personal, brukare och kunder.

 

En av fastigheterna inom UPMEF som ligger på Väster är Munktellarenan och där har man gjort följande förbättringar,

  • Värmesystemen har reglerats, så att alla utrymmen får rätt temperatur
  • Nya ventilationsaggregat har installerats
  • Ventilationen har reglerats för att erhålla rätt luftflöden
  • I förbindelsegången ersattes elradiatorer med vattenburna för att minska elanvändningen
  • Entréslussar byggs om för att minimera kallras
  • Fönster och fönsterpartier har bytts ut, samt i vissa delar av arenan har fönster byggts igen på insidan med isolering och täckskivor för att minimera energiförlusten
  • Kvarvarande befintliga fönster renoveras på utsidan
  • Fastighetens styrsystem, som optimerar energianvändning samtidigt som det bibehåller ett bra inomhusklimat och avläser inomhustemperatur (värme och fläkt), byttes ut
  • Äldre energislukande pumpar i värmesystem blev utbytta till nya energisnåla pumpar
  • Huset ritades upp med uppdaterade A-ritningar så som huset ser ut idag

Fakta

Företagsnamn

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kontaktperson

Anders Axelsson, projektledare UPMEF, K-fast

Verksamhet

Eskilstunas kommunala bostadsbolag

Länkar

https://kfast.se/