Mefinansieras av Europeiska unionen

Livscykelanalys av Energy Evolution Center

Energy Evolution Center på fastigheten Väduren 18 är ett gott exempel på en energi- och klimatsmart byggnad.

 

Livscykelanalysen av byggnaden där Modellfabriken huserade visar att renovering är mer energi- och klimateffektivt än nybyggnation.

 

Analysen visar att stora utsläpp kan undvikas genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. Detta är också något som ligger i linje med EU:s slutsatser kring behovet av renovering och energieffektiviseringar.

 

Byggnaden har i övrigt solceller, batterilager, behovsstyrd ventilation och LED-belysning, återanvända möbler och mycket mer.

 

Länk till livscykelanalysen:
PM Väduren 18 – 20230116

 

Länk till bilaga i excel:
detailReport_28.12.2022_16_46_14

SmartFront skapar energismarta fastigheter

Smartfront förbättrar miljön

Smartfront är en unik ventilationslösning som, på ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen på befintliga fastigheter som även har behov av tilläggsisolering. Systemet uppgraderar miljön för boende och minskar uppvärmningskostnaderna vilket minskar negativ miljöpåverkan. Smartfront förbättrar lönsamheten för fastighetsägare genom att återvinna luft och kan sänka uppvärmningskostnaden med upp till 50%.

SmartFronts kontor är beläget i Energy Evolution Center, Kungsgatan 61 i Eskilstuna.

Roos reklambyrå tätade en läckande port

Roos Reklambyrå tätade en läckande port, en viktig åtgärd för att energieffektivisera sin verksamhet.

Johnson & Son har förbättrat sitt klimatskal

Johnson & Son har gjort en rad insatser för att förbättra sitt klimatskal ur energisynpunk. De har bytt fönster till energirutor, tilläggsisolerat samt satt in en extra port innanför den gamla för att få bort läckage.