Mefinansieras av Europeiska unionen

Energimyndigheten stänger ute solljuset och undviker behov av kylning

Energimyndigheten har installerat fasadglas från Chromogenics i entrén till kontorslokalen på Väster i Eskilstuna. Tack vare detta undviker dom solinstrålning och därmed också behovet av energikrävande kylning. Här kan du läsa mer om Chromogenics.

Munktellarenan rustas upp med energifokus

Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet och trygghet togs med i arbetet. Initiativet syftar till att bidra till uppfyllandet av Eskilstunas klimatmål, men även att höja standarden på inomhusklimatet och därmed få nöjd och välmående personal, brukare och kunder.

 

En av fastigheterna inom UPMEF som ligger på Väster är Munktellarenan och där har man gjort följande förbättringar,

  • Värmesystemen har reglerats, så att alla utrymmen får rätt temperatur
  • Nya ventilationsaggregat har installerats
  • Ventilationen har reglerats för att erhålla rätt luftflöden
  • I förbindelsegången ersattes elradiatorer med vattenburna för att minska elanvändningen
  • Entréslussar byggs om för att minimera kallras
  • Fönster och fönsterpartier har bytts ut, samt i vissa delar av arenan har fönster byggts igen på insidan med isolering och täckskivor för att minimera energiförlusten
  • Kvarvarande befintliga fönster renoveras på utsidan
  • Fastighetens styrsystem, som optimerar energianvändning samtidigt som det bibehåller ett bra inomhusklimat och avläser inomhustemperatur (värme och fläkt), byttes ut
  • Äldre energislukande pumpar i värmesystem blev utbytta till nya energisnåla pumpar
  • Huset ritades upp med uppdaterade A-ritningar så som huset ser ut idag

Upprustningsprojekt med energifokus hos K-fast

UPMEF, upprustningsprojekt med energifokus!

 

Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet och trygghet togs med i arbetet. Initiativet syftar till att bidra till uppfyllandet av Eskilstunas klimatmål, men även att höja standarden på inomhusklimatet och därmed få nöjd och välmående personal, brukare och kunder.

 

UPMEF 1 pågick 2016-2019 med en beräknad energibesparing på minst 3 368 100 kwh/år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen i omkring 134 genomsnittliga villor och beräknade kostnadsbesparingar tack vare projektet på minst 2 300 000 kr per år.

 

Nu har K-fast påbörjat UPMEF 2 där ytterligare ett antal kommunala fastigheter ska rustas upp och energieffektiviseras. De fastigheter på Väster som har rustats upp eller planeras att rustas upp inom ramen för UPMEF är: