Mefinansieras av Europeiska unionen

Livscykelanalys av Energy Evolution Center

Energy Evolution Center på fastigheten Väduren 18 är ett gott exempel på en energi- och klimatsmart byggnad.

 

Livscykelanalysen av byggnaden där Modellfabriken huserade visar att renovering är mer energi- och klimateffektivt än nybyggnation.

 

Analysen visar att stora utsläpp kan undvikas genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. Detta är också något som ligger i linje med EU:s slutsatser kring behovet av renovering och energieffektiviseringar.

 

Byggnaden har i övrigt solceller, batterilager, behovsstyrd ventilation och LED-belysning, återanvända möbler och mycket mer.

 

Länk till livscykelanalysen:
PM Väduren 18 – 20230116

 

Länk till bilaga i excel:
detailReport_28.12.2022_16_46_14

Bygg & Miljö har specialiserat sig på installation av solceller

Bygg och Miljö Mälardalen har specialiserat sig på montage av solceller och har sedan starten monterat och installerat många kompletta solcellsanläggningar. De kan erbjuda kompletta lösningar för solcellsprojekt och har ett nära samarbete med Ecokraft, en Eskilstunabaserad leverantör av solceller.

Ecokraft levererar solceller

Ecokraft  projekterar och installerar kompletta solcellssystem, batterilagringslösningar och laddinfrastruktur för villa, lantbruk och företag. Ecokraft har ett nära samarbete med Bygg & Miljö Mälardalen för installation av solceller.