Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell skänker sitt matsvinn

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell skänker det som annars skulle ha blivit matsvinn till Stadsmissionen.

EQpack arbetar med cirkulära flöden

EQpack lägger stort fokus på att återvinna och skapa ett cirkulärt flöde, ”closed loop” och ”open loop” av material. På så sätt förhindras material från att kasseras eller hamna i miljön, samtidigt som tillförandet av nytt material i produktionen minimeras.

 

Closed loop innebär att 100% av materialet från den förbrukade varan återvinns. Kunden skickar då tillbaka produkten när den är förbrukad och av materialet skapas samma produkt. Open loop innebär istället att spillmaterial paketeras och säljs till andra tillverkare, d.v.s. materialet återvinns men det blir inte samma produkt. Mer om EQPacks cirkulära flöden kan du läsa här.