Europeiska Unionen – Tillväxtverket

Mälardalens högskola

Eskilstuna Energi och Miljö

Energimyndigheten

Kfast

Eskilstuna Kommun