Besöksparkering

Det finns ingen särskild besöksparkering för bil. Däremot finns det besöksparkering för cykel och gångavståndet från tågstationen och centrala Eskilstuna är cirka 10 minuter. Betalparkeringar finns på flera platser i närheten.