Mefinansieras av Europeiska unionen

Besöksparkering

Det finns ingen särskild besöksparkering för bil. Däremot finns det besöksparkering för cykel och gångavståndet från tågstationen och centrala Eskilstuna är cirka 10 minuter. Betalparkeringar finns på flera platser i närheten.