Mefinansieras av Europeiska unionen

Brevlåda/Posthantering

Inkommande post hämtas i postfack för de som hyr kontor och för övriga hämtas posten upp på anvisad plats.

Utgående brev hanteras av respektive hyresgäst och ingen service för detta finns.