Mefinansieras av Europeiska unionen

Hyresgäster

För att teckna hyreskontrakt krävs att den verksamhet man jobbar med på något sätt kopplar till energiområdet eller att verksamheten kan utgöra ett stöd till sådana aktörer.