Mefinansieras av Europeiska unionen

Kontorsmaterial

Varje hyresgäst anskaffar sitt eget kontorsmaterial med undantag för skrivarpapper till skrivare som tillhandahålls av hyresvärden.