Mefinansieras av Europeiska unionen

Möbler

De hyresgäster som hyr egna kontor möblerar dessa med egna möbler. Övriga ytor möbleras av hyresvärden.