Mefinansieras av Europeiska unionen

Nödutgångar/Brandskydd

VIKTIG INFORMATION

TILL HYRESGÄSTER I ENERGY EVOLUTION CENTER

 • Bekanta dig med utrymningsvägarna
 • Bekanta dig med återsamlingsplatsen – den är i hörnet Kungsgatan/Langsgatan, vid Rexelhuset = X på bilden.

 • Bekanta dig med de orange västarna (utrymningsledare) som finns upphängda, samt instruktionen som finns vid västarna.
 • Oavsett var du befinner dig i huset kan ansvaret hamna på dig att vara utrymningsledare (orange väst) vid händelse av brandlarm.
 • Varje brandcell i byggnaden är ett område som vid händelse av brandlarm ska avsökas och tömmas på personer av utrymningsledaren (orange väst). Instruktionerna är tydliga och finns vid de orangea västarna.
 • Avrapportering sker till utrymningssamordnaren som bär gul väst och är placerad vid huvudentrén. Utrymningssamordnaren (gul väst) ger besked till utrymningsledarna (orange väst) när det är tillåtet att gå tillbaka in i byggnaden efter en utrymning.
 • Vid utrymning, ta med telefon, mediciner och eventuella klädesplagg om det är lättillgängligt.
 • Fastighetens brandlarm är kopplat till SOS Alarm.

Du som hyresgäst i Energy Evolution Center har ett ansvar att medverka till att brandsäkerheten i byggnaden uppfyller kraven. Tänk på detta,

 • Felanmäl om du ser något som är trasigt i brandskyddet
 • Tänk på att utrymningsvägar inte får blockeras
 • Dörrar i brandceller får inte ställas upp
 • Felanmäl om dörr i en brandcell inte går igen
 • Trasig elektrisk utrustning kan vara orsak till brand, t.ex. kablar som ligger i kläm, trasiga mobilladdare och blinkande lysrör.

Här kan du laddar ner denna information som pfd.