Mefinansieras av Europeiska unionen

Rökning

Rökning är förbjuden i lokalerna och i anslutning till byggnadens entréer.