Mefinansieras av Europeiska unionen

Städning

Ett städbolag städar gemensamma ytor varje vardag (under sommar och övrig ledighet är städningen reducerad). Ytan runt arbetsplatser i egna kontor och i dropdown-yta städas 1 gång/vecka. Egna skrivbord städas av respektive hyresgäst och skrivbord i dropdown-yta städas av städbolag. Städmaterial finns även att låna vid behov.