Mefinansieras av Europeiska unionen

Telefoni och Internet

I Energy Evolution Center finns inget fast nät för telefoni, du förväntas därför använda mobiltelefon. I ditt hyresavtal ingår ett trådlöst wifi ”EEC” med lösenordet EnergiEvolution. För gäster finns även ett öppet gästnätverk ”EEC_Guest”