Mefinansieras av Europeiska unionen

Hemsida

www.energyevolutioncenter.se är den publika hemsideadressen. Här finns bland annat information om aktiviteter och vilka organisationer som är etablerade i Energy Evolution Center. Nya hyresgäster ombeds maila företagslogotyp, en kort presentation samt länk till sin hemsida för publicering på energyevolutionscenter.se till eec@eskilstuna.se