Mefinansieras av Europeiska unionen

VERKSAMHETEN

Energy Evolution Center är en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.