Mefinansieras av Europeiska unionen

Om oss och projektet


Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Energy Evolution Center är en verksamhet inom näringslivsavdelningen/affärsutvecklingsenheten på Eskilstuna kommun.


Verksamhetsidé
”En arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.”

Effektmål
• Ökad användning av innovativa energilösningar hos företag, verksamheter och i fastigheter
• Bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål genom resurseffektiv energianvändning
• Fler arbetstillfällen och stärkta företag i Eskilstuna, regionen och Sverige
• Tillgång till kompetent arbetskraft för energirelaterade verksamheterMissa inte våra energilänkar!

Relevant information inom energiområdet för dig som privatperson, företagare och lärare.

Till länksamling