Om oss och projektet


Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Energy Evolution Center är en verksamhet inom näringslivsavdelningen/affärsutvecklingsenheten på Eskilstuna kommun.


Verksamhetsidé
”En arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.”

Effektmål
• Ökad användning av innovativa energilösningar hos företag, verksamheter och i fastigheter
• Bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål genom resurseffektiv energianvändning
• Fler arbetstillfällen och stärkta företag i Eskilstuna, regionen och Sverige
• Tillgång till kompetent arbetskraft för energirelaterade verksamheterMissa inte våra energilänkar!

Relevant information inom energiområdet för dig som privatperson, företagare och lärare.

Till länksamling