Mefinansieras av Europeiska unionen

The wind power plant

In the Wind Power Plant there is room for the really big ideas! Here you can arrange events and meetings for larger groups. Approximately 50-60 people can be accommodated in the Wind Power Plant and the furniture can vary as needed.

Rummet skiljs från Biokraftverket (vårt kök/pentry) med ett draperi och ligger även i anslutning till husets entré så pratar du om något hemligt ska du kanske inte välja detta rum. Vill du däremot ha en plats med liv och rörelse där man kan ha föreläsning, hybridmöte, workshop, utställning, minimässa och så vidare så har du hittat rätt, möjligheterna är många i Vindkraftverket.

In the room there is a large touch screen on wheels 85″ with conference system with dual cameras and microphone/headset as well as two additional wall-mounted screens that reflect what is shown on the large screens so that everyone in the room can see well.

Welcome to collaborate, mingle and inspire in the Wind Power Plant!