Eskilstuna ölkultur återvinner värmen från kylvattnet

Ölkultur har tagit fram en lösning i produktionen där de sparar det varma returkylvattnet från bryggningen och återanvänder det för nästkommande dags bryggning, vilket minskar mängden tillförd energi som krävs för att få upp värmen till rätt temperatur.


Facts

Company name

Eskilstuna Ölkultur

Contact person

Arto Ukura, VD

Operation

Ölbryggeri samt restaurang/pub

Links

https://eskilstunaolkultur.se/