SmartFront skapar energismarta fastigheter

Smartfront förbättrar miljön

Smartfront är en unik ventilationslösning som, på ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen på befintliga fastigheter som även har behov av tilläggsisolering. Systemet uppgraderar miljön för boende och minskar uppvärmningskostnaderna vilket minskar negativ miljöpåverkan. Smartfront förbättrar lönsamheten för fastighetsägare genom att återvinna luft och kan sänka uppvärmningskostnaden med upp till 50%.

SmartFronts kontor är beläget i Energy Evolution Center, Kungsgatan 61 i Eskilstuna.

Menerga erbjuder indirekt evaporativ kyla

Menerga utvecklar bland annat produkter som bygger på den effektiva, naturliga principen med indirekt evaporativ kyla. Detta innebär att man använder sig av den fysikaliska effekten att vatten som avdunstar extraherar värme från luften och att luften därmed kyls ner. Frånluften befuktas där den kommer in i motströmsvärmeväxlaren. Med avdunstningskylning kan lufttemperaturen sänkas med upp till 14 K, helt utan att behöva tillsätta någon energi för kylning.

Energimyndigheten närvarostyr ventilationen

I Energimyndighetens lokaler på Väster i Eskilstuna har man installerat Lindinvent ventilationssystem. Detta är närvarostyrt och anpassar ventilationen efter hur många människor som befinner sig i rummet, man undviker därmed att slösa en massa energi på tomma rum. Det är även integrerat mot belysning. Här kan du läsa mer om Lindinvent.