Konferens om Energilager 12-13 april


Välkommen till konferens om energilager och förnybar energi 12-13 april

Energy Evolution Center i samarbete med SERO* anordnar en konferens om energilager. Konferensen tar upp frågor om energilager ur ett brett perspektiv. Föredragshållarna lyfter olika innovationer och vi diskuterar energilagring med olika tekniker och metoder utan att vara avgränsade till en specifik lösning.
För er som har möjlighet börjar fredagen med ett studiebesök till Sundby Vindpark som företaget Cloudberry byggt. *

Tider/Hållpunkter:
Fredag 12 april:

09.30: Studiebesök, samling vid Resecentrum. 10.00 vid Sundby vindpark
11.50: Lunch: , Energy Evolution Center
13.00- 17:00 Konferens: SF Biostaden, Kungsgatan 66 mitt emot Energy Evolution Center
17.10 - 18.50: AW på Ölkultur för er som önskar
19.00: Middag: Aqua Vinnetto, Holger Lindmarks plats 2

Lördag 13 april:
09.00: Konferensen öppnar
09.30 - 12.30: Föredrag
12.30 - 13.30: Lunch
13.30 - 15.00: Årsmöte
15.00: Fika och avslutning

Anmälan:
12- 13 april. Ange i anmälan vilka av aktiviteterna du önskar delta på:
1. Studiebesök
2. Konferens fredag
3. Middag
3. Konferens lördag
Anmäl på denna sida, scrolla ned

Avgifter: Konferensen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och fika båda dagarna. Middagen på kvällen bekostas av deltagarna.

Frågor: Eric Söderberg, 072-977 79 36, eric.soderberg2@eskilstuna.se eller Anders Olsson, 070-682 90 16

Program fredag 12 april

Studiebesök till Sundby vindpark

09.30: Samling vid Resecentrums (järnvägsstationen) parkering för samåkning inför studiebesök till Sundby Vindpark.

10.00 – 11.30: Studiebesök till Sundby vindkraftpark

12.00 – 13.00: Lunch i Energy Evolution Center

13.00– 13.10: Välkommen till Eskilstuna och EEC, Elin Svanström

13.10 – 13.15 Om Projekt Energy Evolution Center, Eric Söderberg?

13.15 – 13.45: Vad är energilagring?, xx Energimyndigheten? Martin Johansson?

13.45 – 14.15: Orientering - påbörjade projekt inom energilagring i Mälardalen, Linda Werther, ESEM Elnät

14.15 – 14.20: Energipaus med energikrävande övningar

14.20 – 14:50: Mälarenergis Ackumulator-bergrum samt batterilager i kombination med vattenkraft, frekvensreglering och solenergi

14.50 - 15.20: Energilagara i sand, Anders Levay, projektledare inom energi, Eskilstuna kommun

15.20 – 15.40: Fika/mingel

15.40  – 16.30: - Vad är stödtjänster?
- Vehicle to grid, hur ser läget ut?
- Ingrid-Capacity i Eskilstuna med stödtjänster och stötta elnätet?

16.30 – 17.00: Pumpkraft, Mine Storage

17.00: AW-mingel i Energy Evolution Center

19.00: Middag på restaurang

Program för Lördag


9.30: Kärnkraften och klimatet, Göran Bryntse

10.00: Lägesrapport om vindkraften, Carl Arne Pedersen

10.30: Lägesrapport om solenergin, Lars Andrén

11.00:  Biokol i framtiden, presentation av biokolkluster

11.30: Vätgas och sjöfart, Kjell Mott

12.00: Lägesrapport om vattenkraften, Jan-Åke Jacobsson

12.30: Lunch

13.30: Årsmöte

15.00 Avslutning och fika

Evenemanget är en del av projektet Energy Evolution som finansieras genom Tillväxtverket av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Eskilstuna kommun.


  • SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, www.sero.se
    * https://www.cloudberry.no/project/sundbyvindpark     2024-04-12

09:30 - 17:00

Energy Evolution Center

Anmälan


Företag:*

Kontaktperson:*

Telefon:*

E-post:*

Övrig info, allergier mm.: max 300 tecken

(* obligatorisk)