Mefinansieras av Europeiska unionen

PROJEKT I FOKUS

Vi arbetar aktivt med att skapa ett större intresse för energiområdet, framför allt hos barn och unga. Vi fokuserar speciellt på projekt inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan.