Mefinansieras av Europeiska unionen
  • TA GÄRNA KONTAKT MED OSS

Sara Sjöqvist
Centerledare

Epost
sara.sjoqvist@eskilstuna.se

Telefon
016 710 44 82

Sms
072 997 34 22
Eric Söderberg
Eric Söderberg
Verksamhetsledare

Epost
eric.soderberg2@eskilstuna.se

Telefon
016 710 80 96

Sms
072 997 79 36
 
Gemensam epost: eec@eskilstuna.se

Energi- och klimatrådgivare

Per Ekstorm
Energi- och klimatrådgivare

Epost
per.ekstorm@eskilstuna.se

Telefon
016 710 95 82

Sms
072 977 75 04
Anders Olsson
Energi- och klimatrådgivare

Epost
anders.olsson8@eskilstuna.se

Telefon
070 682 90 16

Sms
070 682 90 16
Mattias Sjölund
Energi- och klimatrådgivare

Epost
mattias.sjolund@eskilstuna.se

Telefon
016 710 79 12

Sms
072 977 78 03
Jani Törmänen
Energi- och klimatrådgivare/
Bygglovshandläggare

Epost
jani.tormanen@eskilstuna.se

Telefon
016 710 30 23
Gemensam epost: ekr@eskilstuna.se