Mefinansieras av Europeiska unionen
  • PLEASE CONTACT US

Sara Sjöqvist
Center leader

E-mail
sara.sjoqvist@eskilstuna.se

Phone
016 710 44 82

SMS
072 997 34 22
Eric Söderberg
Eric Söderberg
Business manager

E-mail
eric.soderberg2@eskilstuna.se

Phone
016 710 80 96

SMS
072 997 79 36
 
Common email: eec@eskilstuna.se

Energy and climate advisor

Per Ekstorm
Energy and climate advisor

E-mail
per.ekstorm@eskilstuna.se

Phone
016 710 95 82

SMS
072 977 75 04
Anders Olsson
Energy and climate advisor

E-mail
anders.olsson8@eskilstuna.se

Phone
070 682 90 16

SMS
070 682 90 16
Mattias Sjölund
Energy and climate advisor

E-mail
mattias.sjolund@eskilstuna.se

Phone
016 710 79 12

SMS
072 977 78 03
Jani Törmänen
Energy and climate advisor/
Building permit officer

E-mail
jani.tormanen@eskilstuna.se

Phone
016 710 30 23
Common email: ekr@eskilstuna.se