Mefinansieras av Europeiska unionen
  • Fokusprojekt - effekt, energi och energilagring

Energy Storage Evolution

Energy Evolution Center genomför nu fokusprojektet Energy Storage Evolution som handlar om energilagring. Syftet är att öka tillväxten och minska energianvändning för företag i Eskilstuna och Östra Mellansverige. Det är ett kunskapsprojekt där deltagarna lär sig mer inom området energilagring. Projektet är brett och omfattar både lagring av el och värme i olika former. Vi genomför konferenser, seminarier, studiebesök och arbetar med att bilda ett företagsnätverk som förhoppningsvis utmynnar i ett kluster. 

 

Konferens om energilager 2024

Projektet har under 2024 genomfört en konferens på temat energilagring i samverkan med föreningen Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO) där bl.a. Södermanlands-  och Västmanland Upplands energiföreningar är medlemmar. 

Här är presentationerna från konferensen om energilager 12-13 april 2024:
Presentationer fredag: 1.Energy Storage Evolution 
Presentationer lördag:
SERO_april_2024_Lägesrapport solenergi_compressed
Filip_Johnsson_13_april_2024
13_April_2024_Ribbing
BiokolSverige
Bryntse_Kärnkraft_Klimat
Kjell_MPedersen_Vindkraft

 

Effektoptimering Eskilstuna

Energy Evolution Center genomförde tidigare projektet "Effektoptimering Eskilstuna" som var  ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens Universitet. Projektet startade hösten 2020 och syftar till att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna. Projektet avslutades under våren 2022, här kan du läsa slutligt PM.