• EFFEKTOPTIMERING ESKILSTUNA

Ett projekt för hållbar energiomställning och tillväxt


Effektoptimering Eskilstuna är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens Högskola. Projektet startade hösten 2020 och syftar till att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. I projekt Effektoptimering Eskilstuna för vi samman dessa aktörer för att gemensamt hitta lösningar på utmaningarna med effektbrist och överföringsbegränsning i vårt elnät. Vi tittar på vad vi kan göra lokalt, här och nu. Vill du veta mer om projektet, klicka här

Projektet avslutade under våren 2022, här kan du läsa slutligt PM.