Mefinansieras av Europeiska unionen

Menerga erbjuder indirekt evaporativ kyla

Menerga utvecklar bland annat produkter som bygger på den effektiva, naturliga principen med indirekt evaporativ kyla. Detta innebär att man använder sig av den fysikaliska effekten att vatten som avdunstar extraherar värme från luften och att luften därmed kyls ner. Frånluften befuktas där den kommer in i motströmsvärmeväxlaren. Med avdunstningskylning kan lufttemperaturen sänkas med upp till 14 K, helt utan att behöva tillsätta någon energi för kylning.


Fakta

Företagsnamn

Menerga

Kontaktperson

Kent Granberg, VD

Verksamhet

Utvecklar och producerar ventilations- och luftbehandlingsteknik

Länkar

https://www.menerga.com/se/