Mefinansieras av Europeiska unionen

Amsta har anpassat kompressor efter behov

Amsta hade tidigare en kompressor som var överdimensionerad utifrån det aktuella behovet av tryckluft, de bytte till en som är bättre anpassad och fick goda resultat vad gäller energianvändning.

Norrbilar fick positiv effekt av sitt kompressorbyte

På Norrbilar bytte man ut kompressorn och fick positiva effekter på energianvändningen.

Elektronikpartner satsar på kompressor med bättre energiprestanda

Eskilstuna Elektronikpartner har bytt kompressor till en med bättre energiprestanda.