Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell minskar vattenanvändningen

På Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell har man bytt till snålspolande munstycken i duscharna för att minska användningen av vatten.