Mefinansieras av Europeiska unionen

Dropdown-platser

För avtal om dropdown-plats erhålls tillgång till arbetsplats och eget skåp.

Arbetsplatserna är inte dedikerade till särskild användare utan man tar en ledig plats vid ankomst.

För medlemskap/drop-down mini erhålls tillgång till arbetsplats under två dagar per månad.