Mefinansieras av Europeiska unionen

Försäkring

Som hyresgäst ansvarar du för din egen utrustning i form av möbler, datorer etc. då de inte omfattas av hyresvärdens försäkring.